Care

วัคซีนจำเป็น ที่เด็กทารกต้องได้รับก่อน 1 ขวบ

ช่วงแรกเกิด เป็นช่วงที่ร่างกายทารกยังอ่อนแอและระบบภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ยังไม่แข็งแรง การได้รับวัคซีนเปรียบเหมือนกับการสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคต่าง ๆ เด็กจึงควรได้รับวัคซีนที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ปลอดจากโรคที่อาจทำให้ป่วยและเป็นอันตรายได้

ปัจจุบันมีวัคซีนที่เด็กควรได้รับที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้เป็นวัคซีนจำเป็นพื้นฐานสำหรับป้องกันโรคทั้งหมด 10 โรค ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค ตับอักเสบบี คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอ หัด หัดเยอรมัน คางทูม และไข้สมองอักเสบเจอี

1. วัคซีนบีซีจี วัคซีนที่ใช้ป้องกันวัณโรคในปัจจุบันส่วนใหญ่สามารถป้องกันวัณโรคโดยเฉพาะชนิดรุนแรงได้ แต่ป้องกันวัณโรคปอดได้เพียงบางส่วน ประเทศไทยจึงกำหนดให้เด็กแรกเกิดทุกคนต้องได้รับวัคซีนบีซีจี เนื่องจากอัตราการเกิดวัณโรคในประเทศไทยยังสูงอยู่มาก เด็กแรกเกิดทุกคนต้องได้รับวัคซีนบีซีจี ให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นพอ

2. วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีทํามาจากโปรตีนผิวนอกของเชื้อไวรัส ตับอักเสบบีวัคซีนมีความปลอดภัยและสามารถป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบีได้เป็นอย่างดี หากได้รับครบถ้วนตามกำหนด โดยเด็กแรกเกิดในประเทศไทยทุกคนจะได้รับวัคซีนเข็มแรกในขณะแรกคลอดจากนั้นจะฉีดเข็มที่สอง เมื่ออายุ 1-2 เดือน และเข็มที่ 3 เมื่ออายุ 6

3. วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โรคคอตีบ บาดทะยัก และไอกรน สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน เป็นวัคซีนที่ให้ในวัยเด็ก รวมทั้งสิ้น 5 เข็ม โดยเริ่มให้ตั้งแต่อายุ 2 เดือนถึงอายุ 6 ปี เมื่อเด็กมีอายุเพิ่มขึ้น ภูมิคุ้มกันที่เกิดจากวัคซีนที่ได้รับในวัยเด็กเริ่มลดน้อยลง จึงต้องมีการกระตุ้นด้วยวัคซีนซ้ำเมื่ออายุ 10-18 ปี

4. วัคซีนโปลิโอ โดยทั่วไป วัคซีนที่ใช้ป้องกันโรคโปลิโอมี 2 ชนิด คือ ชนิดรับประทาน (โอพีวี) และ ชนิดฉีด(ไอพีวี) โดยวัคซีนที่มีใช้อยู่เดิมมานานแล้วคือวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน ซึ่งมีประสิทธิภาพดีมาก ช่วงอายุที่รับวัคซีนโปลิโอคือ เมื่ออายุ 2, 4, 6, 18 เดือน และกระตุ้นเมื่ออายุ 4-6 ปี โดยทั่วไปจะให้พร้อมวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน

5. วัคซีน หัด หัดเยอรมัน คางทูม โรคหัด คางทูมและหัดเยอรมัน เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย โดยติดต่อได้ด้วยการสัมผัสกับผู้ป่วย เและสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ในเด็กควรฉีด 2 ครั้ง คือ เมื่ออายุประมาณ 9-12 เดือน ขึ้นไป และครั้งที่ 2 เมื่ออายุประมาณ 4-6 ปี วัคซีนป้องกันโรคหัด คางทูม หัดเยอรมัน สามารถให้พร้อมกับวัคซีนอื่นๆได้ในวันเดียวกัน แต่ต้องแยกเข็มฉีด

6. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี โรคไข้สมองอักเสบเจอี เกิดจากเชื้อไวรัสเจอี ติดต่อสู่คนโดยยุงดำหรือยุงรำคาญกัด ยุงชนิดนี้เป็นพาหะของโรค พบโรคนี้ได้ทั่วประเทศ โดยแนะนำให้ฉีดวัคซีนแก่เด็กตั้งแต่อายุ 9 เดือน หรือ 1 ปี ขึ้นอยู่กับชนิดวัคซีน ซึ่งจะฉีดด้วยกัน 3 เข็ม

ทิปส์เมื่อต้องพาลูกไปรับวัคซีน

• อย่าลืม! นำสมุดบันทึกสุขภาพของเด็กมาหาหมอทุกครั้งที่มาฉีดวัคซีน

• หลังจากรับวัคซีนแล้วทุกครั้ง คุณพ่อคุณแม่ควรรอดูอาการลูกที่สถานพยาบาลอย่างน้อย 30 นาที เผื่อเกิดผลข้างเคียงกับลูก

• เด็กบางคนอาจมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน 2-3 วัน เช่น มีไข้ งอแง ควรสังเกตอาการลูก หากมีอาการผิดปกติที่รุนแรงควรรีบไปพบคุณหมอทันที

• หากลูกป่วยก่อนไปฉีดวัคซีน ควรแจ้งคุณหมอด้วย เพื่อให้คุณหมอพิจารณาว่าสามารถให้วัคซีนได้หรือไม่ เพราะกรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับวัคซีนได้ แต่หากมีไข้ไม่สบายควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน

นอกจากวัคซีนจำเป็นแล้วยังมีวัคซีนเสริมที่คุณพ่อคุณแม่ สามารถพาลูกไปรับเพิ่มเติมได้ ถ้าหากกังวล เพราะวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยง หรือป้องกันการเกิดโรคนั้น ๆ ได้

x

บทความทั้งหมดเพื่อลูกรัก

ผลิตภัณฑ์ที่คุณแม่วางใจ

แคร์ สูตรไฮโป-อัลเลอร์เจนิก ผ่านการทดสอบทางการแพทย์ผิวหนัง
ว่าอ่อนโยน ไม่ระคายเคือง ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ ปลอดภัยต่อผิวบอบบางเสมือนผิวลูกน้อย